کلاس دوم

1- کتاب کار ریاضی ص 121 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 62 خوانده شود

3- بنویسیم ص 140 حل شود

4- از روی درس 19 دوبار بخوان

5- هفت کلمه ازدرس 19 پیدا کن وبا آن جمله بساز
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 23 بهمن 1390 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1-کتاب کار ریاضی ص 119و120 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 60 حل شود

3- بنویسیم ص 133و135 حل شود

4- قرآن ص 70و74 تمرین شود

5- ازروی درس 19 دوبار بخوان

6- جانماز بیاور

7- خمیر بازی بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 19 بهمن 1390 ] [ 01:05 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی ص 114 و116 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 59 حل شود

3- قرآن ص 69 تمرین شود

4- املا از درس 18 هشت خط

5- دفتر املا کلاسی بیاور

6- از روی درس 18 دوبار بخوان
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ سه شنبه 18 بهمن 1390 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- قرآن ص 67 تمرین شود

2- ده کلمه از درس 18 پیدا کن وبا آن جمله بساز

3- شش تمرین مثل ص 108 ریاضی بنویس وحل کن

4- پنج کشور انتخاب کن وواحد پول آن را بنویس ( روی ورق )

5-  از روی در س  18 دوبار بخوان

6- کتاب کار ریاضی ص 108 حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ دوشنبه 17 بهمن 1390 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- از روی درس 18 دوبار بخوان

2- کتاب کار ریاضی ص 111 حل شود

3- کتاب کار علوم ص 58 حل شود

4- املا از درس 18 به مامان
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 16 بهمن 1390 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی صفحه ی 82و85 حل شود

2- کتاب کار علوم صفحه ی 53و54 حل شود

3- املا از درس 16 شش خط

4- ریاضی صفحه ی 105 حل شود

5- آزمون علوم داریم کتاب علوم وکتاب کار علوم کار شود

6- از روی درس 16 دو بار بخوان   
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 9 بهمن 1390 ] [ 12:31 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

قرآن ص 54 تمرین شود

بنویسیم ص 103 سوال 1 حل شود

کتاب کار ریاضی ص 67و68 حل شود

ریاضی ص 126 حل شود

از روی درس 14 دوبا ر بخوان
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ شنبه 17 دی 1390 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

املا از درس 12 به مامان تمام درس

کتاب کار ریاضی ص 62و63و64و65 حل شود

خمیر بازی و ذره بین بیاور

پایین ص 86و87 ریاضی کشیده شود

ورقه های داده شده حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 14 دی 1390 ] [ 01:01 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

بچه ها باید بدانند: هر کار خوبی که می کنند به نفع خود آنهاست و در پیشگاه خدا عمل خیرآنان هرگز نادیده گرفته نخواهد شد.

بچه ها باید بدانند: دیگران را از خود بهتر بدانند تا گرفتار خطر عْجًب و غرور نگردند.

بچه ها باید بدانند: همیشه باید در کارهای خیر به همدیگر کمک کنند و هر گز خود را در گناه دیگران شریک نگردانند.

 

بچه ها باید بدانند: اگر توانستند دوستانشان را به کارخیر وادارکنند،خداوندآنها راشریک کارهای خیردوستان خواهد نمود .

بچه ها باید بدانند: هرگز از کار خیر پشیمان نگردند ، هرچند دیگران آنها را به خاطر کار خیری که کرده اند تشویق نکنند .

بچه ها باید بدانند: کسی که به آنها خدمت می کند قدردانی کنند تا روحیه ی سپاسگزاری در آنها تقویت گردد .

 

بچه ها باید بدانند : بهترین سپاسگزاری از خدایی که این همه به انسان نعمت بخشیده است نماز است .

بچه ها باید بدانند: اگر شکر نعمت های الهی را به جا آورند خداوند نعمتهایش را بر ما بیشتر می کند

بچه ها باید بدانند: اگر حق با دیگران است بپذیرند تا خدای نکرده در بزرگی گرفتار عناد و لحبازی نگردند و همیشه دوستدار حق باشند .

بچه ها باید بدانند: که دوست، در سعادت انسان نقش زیادی داردتاآن جاکه می توانداورابهشتی ویا خدای ناکرده جهنمی نماید. 

بچه ها باید بدانند: برای کاری که انجام نداده اند نباید انتظار پاداش و یا ستایش از دیگران را داشته باشند.

بچه ها باید بدانند: راضی کردن خدا و رسولش از راضی کردن دیگران سزاوار تر است . لذا باید دیگران را برای خدا راضی کرد.

بچه ها باید بدانند: خشم و شادی آنان باید برای خدا باشد . در این صورت بهترین عبادتها که راضی شدن برای خداو خشمگین شدن برای خدا باید باشد راکسب نموده اند .

 

بچه ها باید بدانند: زیادیِ عمل مهم نیست بلکه خوبیِ عمل مهم است لذا همیشه به کیفیت کار توجه داشته باشند و نه به کمیت آن .

بچه ها باید بدانند: که معنویات در زندگی بیشتر  از مادیات تاثیر دارند لذا مدد گرفتن از صبر و نماز را فراموش نکنند .

بچه ها باید بدانند: که نه سخنی را بدون دلیل بگویند و نه بدون دلیل بشنوند لذا سعی کنند در گفتارشان همیشه منطقی باشند .

 

 


[ چهارشنبه 14 دی 1390 ] [ 08:49 ق.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

قرآن ص 50و51تمرین شود

آزمون بخوانیم از درس 4تا7 تمرین شود

کتاب کار ریاضی ص 69و76 حل شود

املا از درس 13 روی دستمال کاغذی

ازعدد387 تا 410 باعددوحروف بنویس
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ دوشنبه 12 دی 1390 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- آزمون املا تمرین شود

2- از 285 تا320 با عدد بنویس

3- بنویسیم ص 95 سوال 1 حل شود

4- ماشین و باد کنک بیاور

5- از روی درس 13 دوبار بخوان
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 11 دی 1390 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

از روی درس 13 دوبار بخوان

2- قرآن ص 49 تمرین شود

3- ریاضی کامل شود

4- با کلمات دعا - سعی - مهربان تر - سخن - سالم - محبت - حتی جمله بساز

5-پایین ص81 ریاضی در دفتر نوشته وحل شود

6- آزمون هدیه ها تمرین شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ شنبه 10 دی 1390 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- از روی درس 12 دوبار بخوان

2- کتاب کارریاضی صفحه ی 73 حل شود

3- بنویسیم صفحه ی 91 وسوال 1 صفحه ی 90 نوشته شود

4- شنبه آزمون بنویسیم داریم حتما تمرین شود

5- از عدد 100 تا 140 با عدد وحروف بنویس
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 7 دی 1390 ] [ 12:18 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- از روی درس 12 دوبار بخوان

2- از عدد 0 تا 100 پنج تا پنج تابنویس

3- یک عدد سنگ بیاور

4- کتاب کار ریاضی صفحه ی 70 و71 حل شود

5- باز ی ریاضی صفحه ی 60 را درست کن وبیاور

6- فردا آزمون علوم داریم حتما تمرین شود (کتاب کار علوم هم تمرین شود )
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 4 دی 1390 ] [ 01:05 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی صفحه ی 57و58

2- کتاب کار علوم صفحه ی 40 و44

3- کتاب بنویسیم صفحه ی 84

4- ورقه ی بنویسیم حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 30 آذر 1390 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 8 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ