کلاس دوم

1- کتاب کار علوم ص 67 حل شود

2- ازروی درس 21دوبار بخوان

3- پنج تمرین ساعت مثل ص 113 ریاضی بکش وحل کن

4- نی وطبل و گوشی پزشکی اگر داری بیاور

5- از درس 21 کلماتی که ( ک - گ - ه - تشدید ) دارند پیدا کن ودر جدول بنویس  
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 30 بهمن 1390 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کارریاضی ص 112 و 113 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 66 حل شود

3- ورقه ی داده شده حل شود

4- پنج کلمه از درس 21 پیدا کن وباآن جمله بساز

5- ازروی ذرس 21 دوباربخوان

6- رضایت نامه امضا شود

7- ظرف پنیر بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ شنبه 29 بهمن 1390 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی ص 146 ( غیر از سوال 11 ) وص 109 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 63و65 حل شود

3- شش مساله مثل ص 121 ریاضی بنویس وحل کن

4- بنویسیم ص 126 حل شود

5- آزمایش ص 54 انجام بده ودر برگه بنویس

6- جانماز بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 26 بهمن 1390 ] [ 01:11 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1-چهار مسأله مثل ص 117 ریاضی بنویس وحل کن.

2-املا از درس نوزده 6خط

3-ازروی درس 19 دو بار بخوان .

4- روزنامه وچسب مایع وگواش بیاور .
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ دوشنبه 24 بهمن 1390 ] [ 01:12 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی ص 121 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 62 خوانده شود

3- بنویسیم ص 140 حل شود

4- از روی درس 19 دوبار بخوان

5- هفت کلمه ازدرس 19 پیدا کن وبا آن جمله بساز
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 23 بهمن 1390 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1-کتاب کار ریاضی ص 119و120 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 60 حل شود

3- بنویسیم ص 133و135 حل شود

4- قرآن ص 70و74 تمرین شود

5- ازروی درس 19 دوبار بخوان

6- جانماز بیاور

7- خمیر بازی بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 19 بهمن 1390 ] [ 01:05 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی ص 114 و116 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 59 حل شود

3- قرآن ص 69 تمرین شود

4- املا از درس 18 هشت خط

5- دفتر املا کلاسی بیاور

6- از روی درس 18 دوبار بخوان
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ سه شنبه 18 بهمن 1390 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- قرآن ص 67 تمرین شود

2- ده کلمه از درس 18 پیدا کن وبا آن جمله بساز

3- شش تمرین مثل ص 108 ریاضی بنویس وحل کن

4- پنج کشور انتخاب کن وواحد پول آن را بنویس ( روی ورق )

5-  از روی در س  18 دوبار بخوان

6- کتاب کار ریاضی ص 108 حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ دوشنبه 17 بهمن 1390 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- از روی درس 18 دوبار بخوان

2- کتاب کار ریاضی ص 111 حل شود

3- کتاب کار علوم ص 58 حل شود

4- املا از درس 18 به مامان
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 16 بهمن 1390 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی صفحه ی 82و85 حل شود

2- کتاب کار علوم صفحه ی 53و54 حل شود

3- املا از درس 16 شش خط

4- ریاضی صفحه ی 105 حل شود

5- آزمون علوم داریم کتاب علوم وکتاب کار علوم کار شود

6- از روی درس 16 دو بار بخوان   
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 9 بهمن 1390 ] [ 12:31 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ