کلاس دوم

1- کتاب کار ریاضی صفحه ی 57و58

2- کتاب کار علوم صفحه ی 40 و44

3- کتاب بنویسیم صفحه ی 84

4- ورقه ی بنویسیم حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 30 آذر 1390 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

دو شنبه 5/10/90علوم صفحه ی 1 تا آخر 30

سه شنبه 6/10/90قرآن از صفحه ی 18 تا آخر 39

چهار شنبه 7/10 /90 ریاضی از صفحه ی 1 تا آخر 64

شنبه 10/10 /90 بنویسیم از درس 4 تا آخر درس 7  

یکشنبه  11/10/90 هدیه ها از درس 6و7و8و9و20و21

دوشنبه 12/10/90 املا از درس 4 تا آخر درس 7

سه شنبه 13/10/90 بخوانیم از درس 4 تا آخر درس 7
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ سه شنبه 29 آذر 1390 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

[ سه شنبه 29 آذر 1390 ] [ 01:08 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- ازروی درس 11 دوبار بخوان

2- کتاب کار علوم صفحه ی 41و43 حل شود

3- املا از درس 11 شش خط

4- از صفر تا بیست 2تا2تا بنویس

5- قرآن صفحه ی 41 تمرین شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ سه شنبه 29 آذر 1390 ] [ 01:05 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- بنویسیم صفحه ی 83 سوال 1 حل شود

2- کتاب کار علوم صفحه ی 39

3- کتاب کار ریاضی صفحه ی 46

4- خمیر بازی بیاور

5- از روی درس 11 دو بار بخوان

6- املا از درس 11 شش خط

7- قرآن صفحه ی 40 تمرین و حفظ شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ دوشنبه 28 آذر 1390 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- از روی درس 11 دوبار بخوان

2- کتاب کار ریاضی صفحه ی 30و52  حل  شود

3- بنویسیم صفحه ی 79 سوال 1 حل شود

4- کتاب کار هدیه ها صفحه ی 19 حل شود

5- ده کلمه از درس 11 پیدا کن و مخالف آن را بنویس
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 27 آذر 1390 ] [ 01:05 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

بنویسیم صفحه ی 81 سوال 1 وصفحه ی 78 سوال 1 حل شود

2- کتاب کار ریاضی صفحه ی 55

3- کتاب کار علوم صفحه ی 45

4- کتاب قرآن صفحه ی 38و39
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ شنبه 26 آذر 1390 ] [ 01:12 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1-بنویسیم صفحه ی 77حل شود

2- شنبه آزمون بنویسیم از درس ( یک تا چهار ) داریم تمرین شود

3- ده سوال از درس 1 تا 4  بنویسیم نوشته وحل شود

4- کتاب کار علوم و ریاضی را بیاور

5- از روی درس 10 دوبار بخوان

6- نقاشی درباره ی محرم روی کاغذ بزرگ بکش وبیاور

7- پیک حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 23 آذر 1390 ] [ 01:08 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- از روی درس 10 دوبار بخوان

2- کتاب کار ریاضی صفحه ی 59 حل شود

3- کتاب کار علوم صفحه ی 43 حل شود

4- قرآن صفحه ی 32 تمرین شود

5- املا از درس 10 شش خط بنویس
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ سه شنبه 22 آذر 1390 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی صفحه ی 54و48 حل شود

2- از روی درس 10 دوبار بخوان

3- از در س 10 کلماتی که ( س - ش - ظ - ز - -ّ  ) دارند در جدول بنویس

4- جمع های عدد 10 را بنویس وحفظ کن (فردا حتما می پرسم )
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ دوشنبه 21 آذر 1390 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]
رفتار با كودكان

در حدیثی از ابوبكر نقل شده كه : حسن و حسین (ع) را دیدم در حالی كه پیامبراكرم(ص) نماز می خواند. برپشت آن حضرت می پریدند. پیامبراكرم(ص) آن دو را با دست خود نگه می داشت تا این كه بلند شود وپشت وی راست گردد تا آن دو به راحتی بتوانند روی زمین بایستند و هنگامی كه نمازش تمام می شد آن دو را در دامان خود می نهاد و دست بر سرشان می كشید وآنگاه می فرمود: این د و پسر من دو گل خوشبوی من از دنیا هستند.

ودر حدیث دیگر فرمود: فرزند گل خوشبو است و گل خوشبوی من حسن و حسین (ع) هستند.

در روایتی دیگر اینگونه نقل شده كه روزی پیامبر(ص) با گروهی از مسلمانان در مكانی نماز می گذارد وهنگامی كه آن حضرت به سجده می رفت . حسین (ع) كه كودك خردسالی بود بر پشت رسول خدا سوار می شد و پاهای خود را حركت می داد و هی هی می كرد.

وقتی كه پیامبراكرم(ص) می خواست سر از سجده بردارد او را می گرفت و كنار خود روی زمین می گذارد ،این كار تا پایان نماز ادامه داشت.

یك نفر از یهودیان شاهد این جریان بود. پس از نماز به رسول خدا (ص) عرض كرد با كودكان خود به گونه ای رفتار می كنید كه ما هرگز انجام نمی دهیم.

پیامبراكرم(ص) فرمود: اگر شمابه خدا و فرستاده او ایمان داشتید با كودكان خود مهربان بودید،مهر و محبت پیامبر نسبت به كودك،مرد یهودی را سخت تحت تاثیر قرار دادوی اسلام را پذیرفت.

نكته ای كه در پایان این بحث لازم به یادآوری است این كه این نمازها طبق نقل برخی از محدثان نمازهای مستحبی بوده است نه نمازهای واجب زیرا نمازهای مستحبی را در هرحال و درگونه های مختلفی می توان برگزار كرد.

بوسیدن كودكان :

یكی دیگر از شیوه های رسول خدا (ص) نسبت به كودكان و بوسیدن آنان بوده است. اثر وضعی این رفتار این است كه علاقه بین پدر و مادر و فرزند را عمیق می سازد و از سوی دیگر بهترین روش برای برطرف ساختن عطش فرزند از آب محبت می باشد . بوسه نشان می دهد كه پدر و مادر درباره فرزند خود مهربان هستند و از سوی دیگر نهال محبت و علاقه را دروجود فرزندزنده می سازد و فرزند هم از علاقه پدر ومادر نسبت به خود آگاه می شود و نیروی تازه ای در او بوجود می آید.

جالب توجه این است كه احترام رسول خدا(ص) نسبت به فرزندان خود بیشتر در حضور مردم انجام می شد وآن دو فایده دارد:

اول اینكه ریشه شخصیت فرزندان با احترام گذاشتن در حضور مردم بهتر تقویت می شود.

دوم این كه رسول خدا از این راه طریقه پرورش كودك را به مردم می آموخت.

در اسلام بوسیدن فرزند بسیار سفارش شده است .

پیامبراكرم(ص)فرمود: كسی كه فرزند خود را ببوسد ،خداوند برای او یك حسنه می نویسد و كسی كه فرزندخود را خوشحال و شاد كند خداوند هم روز قیامت او را خوشحال می كند.[11]

در روایتی نقل شده رسول خدا (ص) امام حسن و امام حسین (ع) را می بوسید. اقرع بن حابس گفت : من ده فرزند دارم كه هرگز یكی از آنان را نبوسیده ام . رسول خدا (ص) فرمود: من چه كنم كه خداوند رحمت خویش را از تو گرفته است؟![12]

امام صادق (ع) فرمود: فرزندان خود را بسیار ببوسید زیرا به خاطر هربار بوسیدن ،خداوند در جه ای به شما عنایت خواهد فرمود.[13]

زمشخر می گوید: رسول خدا(ص) حسن علیه السلام را دربرگرفت و بوسید. سپس او را روی زانوی راست خود نهاد. فرمود: حلم و صبر و هیبت حود را به او بخشیدم. آنگاه حسین علیه السلام را در برگرفت و بوسید. روی زانوی چپ خود نشانید و فرمود: به او نیز شجاعت و جودو سخاوت خود را بخشیدم.[14]

سلام كردن به كودكان

یكی از روشهای نیكویی كه پیامبراكرم(ص) بر جای نهاده است ،سلام كردن به كودكان می باشد  چرا كه كودكان در عین اینكه خردسال هستند و بازیگوشی دارندو از مسئولیتها گریزان می باشند ولی خوب می فهمند و محبت را درك می كنند.

این شیوه رسول خدا (ص) برخلاف دیدگاه گروهی كوتاه اندیش و جاهل است كه جایی برای كودكان در میان خود نمی شناسند و فرزندان را جدای از خود و ناچیز می دانند. اما در مكتب اسلام سفارش شده كه آنها نیز همگی شایسته همان رفتاری هستند كه یك بزرگسال درخور آن می باشد.

آری پیامبراكرم(ص) به كودكان احترام گذاشت و تلاس می كرد كه آنان وارد محیط اجتماع شوند.

امام باقر (ع) می فرمایند: رسول خدا (ص) فرمود: پنج چیز است كه تا لحظه مرگ آنها را ترك نمی كنم. یكی از آنها سلام كردن به كودكان است.[15]

در حدیث دیگر فرمود: در سلام كردن بر كودكان مراقبت دارم تا پس از من به صورت یك سنت در میان مسلمانان بماند وهمه بدان عمل كنند.


[ دوشنبه 21 آذر 1390 ] [ 09:11 ق.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کارریاضی صفحه ی 51و53 حل شود

2- کتاب کار علوم صفحه ی 41 حل شود

3- بنویسیم صفحه ی 72 سوال 1 حل شود

4- از روی درس 10 دوبا بخوان

5- مقدار کمی پنبه بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 20 آذر 1390 ] [ 01:08 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

کتاب کار ریاضی اندیشه کامل شود .

کتاب کار ریاضی صفحه 50

املا از درس 9 به مامان

از روی درس 9 دو بار بخوان

قرآن صفحه ی 29 و 31 تمرین شود .

بنویسیم صفحه ی 70 حل شود .

هنر نقاشی داریم .

دفتر املا ی کلاسی بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ شنبه 19 آذر 1390 ] [ 01:20 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1-کتاب کار ریاضی صفحه ی 49 حل شود

2- کتاب کارعلوم صفحه ی 38 حل شود

3- قران صفحه ی 28و29 تمرین شود

4- کتاب کار هدیه ها صفحه ی 41 را مامان بنویسد

5- از کلمات در س 9  املا بنویس

6- ازروی درس 9 سه بار بخوان

7- گواش بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ شنبه 12 آذر 1390 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی صفحه ی 42و47 حل شود

2-کتاب کار علوم  خوانده شود

3- ریاضی صفحه ی 44و46 حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 9 آذر 1390 ] [ 01:06 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ