کلاس دوم

1- املا از کلمه های درس 12 ( 30 کلمه )

2- کتاب کار علوم ص 98 حل شود  

3- ورقه ی داده شده حل شود

4- آزمون ریاضی تمرین شود ( 10 سوال )

5- کتاب کار هدیه ها ص 45 حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ 12:12 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار علوم ص 95 تا97 خوانده شود

2- ریاضی نسیم دانش ص 142 حل شود

3- املا ازدرس 11 چهار خط

4- تقویم 91 بیاور

5- قرآن ص 40 تا43 تمرین شود

6- بخوانیم درس 5و6 تمرین شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 12:14 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1-املا ازکلمات درس 10

2- ریاضی اندیشه ص 68 حل شود

3- درس 3و4 خوانده شود

4- قرآن ص 32 تا39 تمرین شود

5- ورقه ی داده شده حل شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- املا ازدرس 9 پنج خط

2- کتاب کار ریاضی ص 141و143 حل شود

3- کتاب کار ریاضی ص 44 حل شود

4- قرآن ص 27 تا 31 تمرین شود

5- از روی درس 1و2 دوبار بخوان
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 27 فروردین 1391 ] [ 01:11 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- ریاضی اندیشه ص 91 حل شود

2- املا از کلمه های درس 8

3- برای باهم بخوانیم یک شعر در دفتر تلاش بنویس

4- هنر نقاشی داریم

5- قرآن ص 22تا28 تمرین شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ شنبه 26 فروردین 1391 ] [ 01:05 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کارریاضی اندیشه ص 96و97 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 93 حل شود

3- املا از درس 6و7 هشت خط

4- پیک حل شود

5- ببین وبگو وبازی بازی انجام شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 01:15 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- املا از درس 6 به مامان

2- کتاب ریاضی اندیشه ص 70 حل شود

3- کتاب ریاضی نسیم دانش ص 140 حل شود

4- قرآن ص 18تا21 حل شود

5- دفتر املای کلاسی بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ سه شنبه 22 فروردین 1391 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- 30 کلمه از درس 5 بنویس

2- کتاب کارریاضی ص 131و133 حل شود

3- کتاب کار علوم ص 91 حل شود

4- خمیر بازی بیاور

5- قرآن ص 14 تا17 تمرین شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ دوشنبه 21 فروردین 1391 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار ریاضی اندیشه ص 85و88 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 90 حل شود

3- املا از درس 4 پنج خط

4- قرآن ص 10 تا 13 تمرین شود  
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ یکشنبه 20 فروردین 1391 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار علوم ص 89 حل شود

2- ریاضی اندیشه ص 93 و104 حل شود

3- املا از درس 3 پنج خط 4- قرآن ص 1 تا 9 تمرین شود

5- چسب مایع و قیچی بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ شنبه 19 فروردین 1391 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

1- کتاب کار علوم ص 87و88 حل شود

2- کتاب کار ریاضی ص 130 حل شود

3- املا از درس 2 شش خط

4- کتاب بنویسیم کامل شود

5- در مورد کاشان سه خط بنویس

6- کتاب داستان را تا روز شنبه بیاور
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ چهارشنبه 16 فروردین 1391 ] [ 01:01 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]

سال نو مبارک

1- کتاب کار ریاضی ص 124و125 حل شود

2- کتاب کار علوم ص 85و86 حل شود

3- کار دستی ص 73 علوم را درست کن

4- املا از درس یک پنج خط

5- قرآن ص 1و2و3و4و6 تمربن شود
طبقه بندی: تکلیف (تلاش درخانه )،
[ سه شنبه 15 فروردین 1391 ] [ 12:14 ب.ظ ] [ نرگس قاسمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ